Lysekils
Search
Search
Lysekils

Hållbarhet

Lysekils produkter är resultatet av ett gediget kvalitetsarbete. Eftersom våra kunder ofta är mycket miljö- och kvalitetsmedvetna är det vår uppgift att se till att allas förväntningar motsvaras. Det är en mycket viktig del av vår verksamhet.

Våra fiske- och produktionsmetoder motsvarar de krav som ställs på allt från produkthantering till spårbarhet. Här kan du läsa om ett par av de certifieringar vi uppfyller. 

Nästan alla Lysekils produkter är MSC-certifierade. MSC (Marine Stewardship Council) driver ett omfattande certifiering- och miljömärkningsprogram för att främja hållbart fiske i våra hav och sjöar. Med hjälp av trovärdig standard för ett hållbart fiske och krav på spårbarhet är MSC ett märke som ger bra vägledning när du vill göra ett bra val av fisk.

Läs mer om MSC här.

 

Ett antal av Lysekils produkter är KRAV-certifierade. Det innebär att både fisken och ingredienserna är certifierade enligt KRAV:s standard. Det innebär att det är extra höga krav på klimatpåverkan, hälsa, socialt ansvar och djuromsorg.

Läs mer om KRAV här.